Istoric Prebet Aiud

Documentele inserate in monografia municipiului Aiud dovedesc existenta unei activitati traditionale legate de constructia cailor ferate inca din anul 1904, actuala societate fiind construita pe amplasamentul unei uzine de impregnat traverse de lemn pentru construirea retelei de cai ferate.

In perioada 1904-1950 intreprinderea nu a suferit modificari relevante nici in ceea ce priveste dezvoltarea capacitatilor de productie. Fiind o unitate industriala a Departamentului Transporturilor Feroviare din cadrul Ministerului Cailor Ferate in anii 1950-1951, pe langa impregnarea traverselor din lemn, intreprinderea a preluat impregnarea stalpilor utilizati in dezvoltarea retelei de telecomunicatie si telegrafie.

In anul 1951 s a preluat impregnarea stalpilor necesari electrificarii localitatilor rurale si pentru transportarea energiei electrice la mare distanta.
In anul 1966 Intreprinderea de Impregnare Traverse Aiud s a transformat in Intreprinderea de Prefabricate din Beton. Transformarea s-a datorat in principal cresterii cererii de traverse pentru caile ferate si imposibilitatii acoperirii acestei cereri cu masa lemnoasa de esenta tare necesara obtinerii traverselor.
Fosta intreprindere de Prefabricate din Beton din Aiud si-a marit in anul 1968 capacitatea de productie. In anul 1973 au fost achizitionate si puse in functiune utilaje si linii tehnologice pentru fabricarea traverselor de linii de cale ferata din beton, prefabricate precomprimate(grinzi de poduri si podete) si elemente pentru structuri in constructii.

In prezent societatea dispune de capacitati de productie insumand un volum de 126.400 mc prefabricate pe an, capacitate ce acopera necesarul de traverse pentru infrastructura retelei de cale ferata pe regionalele Cluj, Timis, Brasov, Iasi si o parte de la Galati, precum si elemntele de structuri pentru constructii cai de comunicatie al Administratiei Nationale de Drumuri si Regii Autonome judetene de drumuri si poduri.

In istoria existentei sale S.C. PREBET S.A. Aiud a facut parte permanent din structurile Ministerului Transporturilor, din anul 1972 fiind subordonat Departamentului Transportului Feroviar prin Centrala de Constructii Cai Ferate Bucuresti.

S.C. PREBET S.A. Aiud s-a constituit comform Legii 31/1990 privind constituirea societatilor comerciale. Obiectul principal de activitate al societatii este producerea si comercializarea traverselor din beton armat precomprimat pentru linii de cale ferata cu ecartament normal si prefabricate din beton armat pentru structuri in constructii, avand act constitutiv H.G. 93/4 februarie 1991, privind infintarea unor societati comerciale pe actiuni in domeniul activitatii de constructii-montaj, industriei si servicilor din transporturi.

In prezent in comformitate cu prevederile Legii 15/1990, Legii 31/1990 si a H.G. 93/1991 S.C. PREBET S.A. Aiud, functioneaza ca persoana juritica cu certificat de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului al judetului Alba, numarul J01/121/1991. In ceea ce priveste inregistrarea fiscala, societatea a fost inregistrata la Directia generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Alba prin administratia Finanaciara a municipiului Aiud, cu nr.13/36 din 1991 avand codul fiscal R 1763841.

S.C. PREBET S.A. Aiud are sediul social in Municipiul Aiud, pe strada Arenei nr. 10, jud. Alba, avand pozitie de identificare pe harta cadastrala a Cartii Financiare – CF 8953 – nr.top 1769/4/2 si 1769/4/1, cu o suprafata totala a terenului de incinta de 151,113 mp, proprietar fiind S.C. PREBET S.A. Aiud.

Structura actionariat
Sursa informatiei: DEPOZITARUL CENTRAL Din data: 30.06.2023

ACTIONARACTIUNIPROCENT
GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL loc. BISTRITA jud. BISTRITA-NASAUD10.452.00322,9447 %
Pers.Fizice9.352.53920,5311 %
ANODIN ASSETS S.A. loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ5.870.40012,8870 %
ACORD CONSTRUCT ALT SRL loc. BISTRITA jud. BISTRITA-NASAUD5.460.30011,9867 %
AUSEL IMOBILIARE S.R.L loc. CLUJ-NAPOCA jud. CLUJ4.940.11410,8448 %
Pers.Juridice4.885.86710,7257 %
ANODIN OPPORTUNITY SRL loc. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ4.591.82010,0802 %
TOTAL 45.553.043 100 %

Capitalul social al firmei in prezent este de 8199547,74 RON
Numar actiuni: 45553043 nominative
Valoarea nominala / actiune: 0.1800 RON